Stichting Eerstelijnszorg Salland

Eerstelijns zorgverleners opereren steeds frequenter binnen een eerstelijns medisch centrum. Vanuit een gezamenlijk onderkomen bieden verschillende zorgaanbieders hun diensten aan. U kunt hierbij denken aan huisartsen, fysiotherapeuten, tandarts, logopedie, diëtist, psycholoog, thuiszorg, maatschappelijk werk of een apotheek.

Stichting ELS (Eerstelijnsvoorziening Salland) fungeert sinds 2001 als centraal aanspreekpunt bij het realiseren van dergelijke medische centra in de regio Salland.

Na het ontwikkelen van de praktijkruimten verhuurt Stichting ELS deze door aan de verschillende zelfstandige zorgverleners. Inmiddels is de realisatie van deze centra geïntegreerd in het lokale zorgbeleid van de diverse gemeenten.

In de diverse eerstelijns medische centra van Stichting ELS binnen de gemeente Deventer komen zorgloketten, waar de wijkbewoners een beroep kunnen doen op een aantal gemeentelijke diensten, zoals huishoudelijke verzorging. Dit in het kader van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Stichting ELS ondersteunt op het volgende gebied:

- Exploitatie van gezamenlijke huisvesting ten behoeve van eerstelijns zorgverleners in de regio.