Wie is Stichting ELS

De Stichting ELS is een statutair samenwerkingsverband tussen de diverse partijen in het zorgveld in de gemeente Deventer:

Salland Verzekeringen
Deventer Ziekenhuis
Carinova-Leiboomgroep Thuiszorg/V&V
Huisartsenvereniging Deventer en omstreken

ELS is een stichting zonder winstoogmerk. Dit biedt op verschillende terreinen voordelen, die rechtstreeks ten goede komen aan de zorgaanbieders. Zo wordt het zorgniveau in de wijk en de stad naar een hoger plan getild. Door een vast eerstelijns medisch centrum wordt de zorg midden in de woonwijk verankerd. Het levensloop bestendig wonen wordt verwezenlijkt door de komst van een eerstelijns medisch centrum van stichting ELS.

De zorgvraag van de bewoners in de wijk kan door deze manier van organiseren altijd worden opgevangen in een eerstelijns medisch centrum van Stichting ELS. Nu, maar ook in de toekomst. De bezoekers van de ELS centra zijn unaniem in hun oordeel: de mensen ervaren een gezondheidscentrum als een optimale plaats om – dicht in de buurt - medische zorg van niveau te ontvangen.

Wie zijn de mensen achter Stichting ELS?

Medewerkers:

Coördinator:
Martijn van der Most (Stichting ELS) 


Bestuursleden:

Voorzitter:
Frank Blankers (Voorzitter RvB Eno)

Secretaris/penningmeester:      
Leontine Terlouw-Verhoeven (RvB Carinova)

Leden:
Guus Klunder (Huisarts te Deventer)

Jeroen Kleinjan (RvB Deventer Ziekenhuis)