Diensten

Stichting ELS is zowel in uitvoerende als adviserende rol betrokken bij de totstandkoming van gezondheidscentra. Wij ondersteunen op de volgende gebieden:

Coördinatie tussen individuele eerstelijns zorgverleners, gemeenten en investeerder, architect en aannemer.

Wij hebben ruime ervaring in het interesseren van zorgverleners voor deelname aan een gezondheidcentrum. Voldoende spreiding in disciplines en respect voor de wensen van de diverse deelnemers zijn hierbij speerpunten. De wensen van de groep zorgverleners wordt hierbij vertaald richting de andere partijen die een rol spelen bij de realisering van een eerstelijns medisch centrum, zoals de gemeente, de investeerder, de architect en de aannemer.

Bemiddelen bij aankoop van grond

Door het ontbreken van een winstoogmerk binnen Stichting ELS zijn grondeigenaren (veelal gemeenten) genegen om tegen gunstige condities grond te verkopen. Zo ontstaat de ruimte om extra te investeren in een kwalitatief up to date gebouw (en daarmee in de kwaliteit van de zorg) zonder de lasten van de deelnemers overmatig te verzwaren. Ook de investeerder (veelal een woningcorporatie met hart voor de wijk) doet een duit in het zakje door met een lage aanvangshuurprijs te werken. De corporaties hebben de wijkverbetering en vernieuwing hoog op de agenda staan en dragen hier op deze wijze een steentje bij.

Begeleiden van bouwtraject

Een gezondheidscentrum is een semi-openbaar gebouw. Stichting ELS heeft in de afgelopen jaren ruime expertise opgebouwd rond de praktische realisatie van een centrum. Wij zijn op de hoogte van de geldende bouwvoorschriften. Zowel wat betreft ARBO-eisen als op het gebied van veiligheid. De recentste opvattingen rond de lay-out van het centrum zijn ons eveneens bekend.

Verantwoording nemen voor het project

Stichting ELS treedt in veel gevallen op als risicodragende partij bij het realiseren van een eerstelijns medisch centrum. Deze constructie heeft als voordeel, dat de deelnemende zorgverleners puur als huurder aan het centrum zijn verbonden. Zij behouden zo de vrijheid om op enig punt hun activiteiten te stoppen of elders voort te zetten.

Delen van kennis en expertise rond gezondheidscentra

Stichting ELS fungeert ook als klankbord of adviseur voor derden. Sinds 2001 is binnen de stichting veel expertise opgebouwd rond de realisatie van gezondheidscentra. Die kennis willen wij graag delen met andere partijen, die zich zonder winstoogmerk inzetten voor gezondheidscentra.