Nieuws

Deventer 14 oktober 2009

“Elke wijk van Deventer verdient een gezondheidscentrum”

Deventer voorziet met de gezondheidscentra De Kuip, Borgele en het recent geopende Spikvoorde drie wijken van moderne eerstelijns medische zorg. Als het aan Wethouder Margriet de Jager (Opvang en Zorg) ligt, worden ook in de andere wijken in Deventer gezondheidscentra gerealiseerd.

Al in haar vorige ambtsperiode speelde Margriet de Jager een stimulerende rol in het realiseren van gezondheidscentra in Deventer. Samen met stichting ELS heeft de gemeente in 2001 in kaart gebracht hoeveel van dergelijke centra wenselijk zouden zijn voor de stad. De uitkomst was dat met 6 à 7 centra de inwoners van de stad goed zouden worden bediend.

“Inmiddels zijn we halverwege, mede dankzij de inspanningen van Stichting ELS en Martijn van der Most. Het is nu zaak om de resterende centra te realiseren”, zegt de wethouder namens Algemeen Belang Deventer. “Dat wordt nog een hele tour. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat een lange adem nodig is. Als gemeente willen wij daar graag een regiefunctie in vervullen.”

Margriet de Jager is overtuigd van de voordelen van de gezamenlijke huisvesting. “Een gezondheidscentrum is een baken in de wijk. De mensen weten waar ze naar toe moeten voor hun basiszorg. Door de gebundelde kennis van specialisten op verschillende terreinen gaat bovendien de kwaliteit van de geboden zorg omhoog. En dat kunnen wij als gemeente alleen maar toejuichen.”

Een gezondheidscentrum is bovendien zeer geschikt om nog breder te worden ingezet, stelt de wethouder. “Als we het voorbeeld nemen van een opkomende grieppandemie, dan is een gezondheidscentrum als Spikvoorde een aangewezen locatie om van daaruit de griepvaccins te verspreiden. In deze gevallen is voor de GGD een sleutelrol weggelegd.”

De bouw van deze centra zorgt ervoor dat de eerstelijnszorg stevig is verankerd in dat deel van Deventer. Het zorgt voor jarenlange continuïteit. “Elke wijk van Deventer verdient gezondheidscentrum”, besluit wethouder De Jager. “Met name in aandachtswijken als Rivierenwijk zou de komst een geweldige stimulans voor de wijk zijn.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Opening_GZ_Spikvoorde_1_5.jpg

 

Deventer, 18 september 2009

Derde gezondheidscentrum in Deventer een feit

In de nieuwe wijk Spikvoorde is 18 september het derde gezondheidscentrum van Deventer geopend. Na De Kuip (Colmschate) en het centrum in de wijk Borgele is Gezondheidscentrum Spikvoorde de volgende stap naar het waarborgen van medische basiszorg voor de komende generaties in Deventer.

Het fonkelnieuwe onderkomen is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de deelnemende zorgverleners in nauwe samenwerking met Stichting ELS (Eerste Lijnszorg Salland). Gezondheidscentrum Spikvoorde biedt onderkomen aan vier huisartsen, zes fysiotherapeuten, een psycholoog, een tandarts, een diëtistenpraktijk, consultatiebureau en de thuiszorg. Ook start een pedicure binnenkort haar activiteiten.

Een gezondheidscentrum wordt tegenwoordig gezien als één van de beste concepten om eerstelijnszorg aan te bieden. Groot pluspunt is ten eerste de herkenbare centrale locatie en daarnaast de mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende zorgspecialisten binnen het gezondheidscentrum. Zo neemt de kwaliteit van de geboden zorg toe.

In het gebouw is ook een woonzorgcentrum gerealiseerd door Solis, dat vanaf januari 2010 in gebruik wordt genomen. Gezondheidscentrum Spikvoorde is gevestigd aan de M.C. Escherweg 4 in Deventer.

U vindt hier meer foto’s van de feestelijke opening van Gezondheidscentrum Spikvoorde. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opening_GZ_Borgele_1.JPG

Deventer, 17 april 2009

“Deventer is trots op gezondheidscentrum Borgele”

De wijk Borgele is een nieuw ankerpunt rijker. Met het onthullen van het nieuwe logo opende burgemeester Andries Heidema van Deventer vrijdagmiddag officieel Gezondheidscentrum Borgele. In zijn openingsspeech benadrukte de burgemeester het belang van dit gezondheidscentrum voor de stad en haar inwoners.

“Deventer is trots op en blij met de komst van Gezondheidscentrum Borgele. In één onderkomen bundelt het alle aanbieders van eerstelijnszorg en dat is een groot voordeel voor de mensen in de wijk. Zoals we weten voorziet de eerstelijnszorg in 90 procent van de zorgvraag.”

Burgemeester Andries Heidema refereerde tevens aan de vasthoudendheid van de deelnemende medisch specialisten. “Dit gebouw is het resultaat van 10 jaar opereren als team, zonder daarbij stevige discussies uit de weg te gaan.” In 1998 spraken de huisartsen Jan Brouwer en Maarten de Jonge hun wens uit voor een gezamenlijk onderkomen en eind 2008 opende Gezondheidscentrum Borgele haar deuren.

De komst van gezondheidscentrum was ook een vorige wens van de wijkbewoners, zo memoreerde Martijn van der Most namens Stichting ELS. “In mijn archief vond ik brieven van betrokken bewoners aan het college van B&W. Het is dus goed dat de wijk Borgele deze faciliteit nu bezit. De realisatie liep bij tijd en wijle over een stijl pad. Het is echt de verdienste van alle deelnemende zorgverleners dat we hier nu staan om de opening te vieren.”

Woonbedrijf Ieder1 speelt ook een voorname rol in het realiseren van medisch centrum. “Dit initiatief staat model voor de vernieuwing en opwaardering van de wijk Borgele”, vond Paul van Roosmalen, manager wonen bij Ieder1. “We zijn er met z’n allen in geslaagd om een gebouw neer te zetten, waar een aanvaardbare huurprijs tegenover staat.”

Fysiotherapeute Inge van de Esschert toonde zich namens de gebruikersgroep zeer content met het eindresultaat. “Binnen dit gezondheidcentrum kunnen wij de mensen in Borgele en omstreken zorg van hoog niveau bieden. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minister Klink benoemt meerwaarde gezondheidscentrum

Minister voor Volksgezondheid Ab Klink ziet in het uitbreiden van het aantal gezondheidscentra een uitstekend instrument om de kwaliteit van de eerstelijnszorg verder te verbeteren. Dit schrijft de CDA-bewindsman in zijn visie ‘Dynamische eerstelijnszorg’ en in een aanvullende brief met concrete doelstellingen. Stichting ELS zet zich sinds 2001 actief in voor de komst van meer gezondheidscentra in Oost-Nederland.

Ab Klink beschouwt de eerstelijnszorg als de ruggengraat van de Nederlandse gezondheidszorg. Tegen de achtergrond van een toenemende zorgvraag door de vergrijzing – en daarmee ook een toename van het aantal chronisch zieken – streeft de minister naar het verder verbeteren van de eerstelijnszorg. “De komende jaren moet nog meer worden gestreefd naar integrale zorg rondom de patiënt”, zo schrijft de minister.

Als concrete doelstelling richting 2011 formuleert de bewindsman onder meer dat “een brede eerste lijn gewenst is, waarbij diagnostiek, zorg, preventie en doorverwijzing achter ‘een voor patiënten herkenbare voordeur’ wordt georganiseerd.” Als voorbeeld hoe dit bereikt kan worden, benoemt Ab Klink expliciet het gezondheidscentrum/medisch centrum als een passende oplossing voor de gestelde doelen.  

Kwaliteit vergroot

Als grote voordeel ziet minister Klink het centraliserende karakter van een gezondheidscentrum. Het brengt de diverse professionals in de eerstelijnszorg letterlijk samen. De vestiging onder één dak vergemakkelijkt de onderlinge samenwerking, wat ook de kwaliteit van de geboden zorg verder vergroot. Het centraliseren biedt ook voordelen voor de bewoners in de buurt. “De eerstelijnszorg is fysiek makkelijk te bereiken binnen een aanvaardbare reistijd. Tevens is helder welke zorg wordt verleend en wanneer”, zo schrijft de minister.

Ab Klink signaleert in zijn beleidsplan een afname van het aantal huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten in solopraktijken ten gunste van groepspraktijken, zoals gezondheidscentra. Stichting ELS faciliteert sinds 2001 eerstelijnszorgverleners in hun streven naar een gezamenlijk onderkomen. Onder regie van Stichting ELS zijn inmddels vier gezondheidcentra gerealiseerd, drie in Deventer en één in Terwolde.